Friday, September 25, 2015

सोशिक भेट

एका अनामिक कवी चा मान ठेवून

भेट कधी थेट नसते
कधी ती whatsapp वर असते
कधी facebook  वर असते
कधी कधी नुसतंच ping असते

भेट कधी 'वस्तु' नसते
फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड केलेली
अशी भेट कधी देणगी नसते
क्रृतज्ञापूर्वक नाकारलेली

भेट कधी 'धमकी' नसते
poke....करून दटावलेली
"poke back चालेल पण
chat नको " म्हणून सुनावलेली...

भेट थोरा-मोठ्यांची असते
चार लोकात कौतुकाने मिरवते....
भेट दोन बाल-मित्रांची असते
फार वर्षांनी भेटल्यावर instagram चा अंदाज घेत तपासलेली.....

भेट कधी नसते अवघडलेली
अचानक 'हाक' मारल्या सारखी....
भेट कधी नसते मनमोकळी
मनसोक्त chatting रंगवलेली....

भेट कधी नसते गुलदस्त्यातली
कट-कारस्थान रचण्यासाठी....
online असू तर जाहीरपणे
नाहीतर असते offline दाखवून टाळण्यासाठी !!!

भेटते कधी पहिली- वहिनी
पुढल्याची ओढ वाढवणारी
भेट मग नेहेमीची ठरते.....
कोरड्या जखमेला खाजवणारी

भेट कधी अपुरी नसते
intenet pack संपल्यासारखी
भेट कधी नसते कंटाळवाणी
download स्पीड पाहुन ढकलल्या सारखी....

भेट कधी चुकुन घडते
पण केलेली comment पुरून उरते
भेट कधी 'संधी' असते
निसटून पुढे निघून जाते.....

भेट कोवळ्या प्रेमीकांची
लाज कसली facebook वर
भेट ही राजकारणातल्या मतांची असते
हक्क सांगण्यासाठी...पेजेस वर!!!

भेट ...घडते आकस्मिक
विधीलिखीत...काळाशी ...
भेट कधी 'उपरोधिक' असते
न टाळता येण्याजोगी....

भेट एखादी गुरुवारची (TBT) असते
नको त्या गोष्टी पेश करते....
भेट मजेशीर भूतकाळातली
.....हसवून हसवून लाज आणते

भेट ... बऱ्याचदा आपलीच आपल्याशी
सेल्फी काढलेल्या...स्वत:शी !!!
likes comments आणि DP च्या हौशी...
forwads करून मिळवलेल्या कौतुकाशी

प्रत्यक्ष भेट नसली तरी
काय झालं आठवण तर आली
पटकन scroll करून टाकलं तरी
वाचताना थोडीशी मजा तर आली

- ©अद्वैत परांजपे

No comments: