Tuesday, March 29, 2016

Just before red...

Just before red...

Its raining, its pouring

The old man is snoring

He bumped his head on the top of the bed,

And couldn’t get up in the morning

So he stayed there looking at the hood that was red

And he kept him worried, for that day’s bread

His little girl then got up to go out for food

With a basket in hands, became the red riding hood

Friday, September 25, 2015

सोशिक भेट

एका अनामिक कवी चा मान ठेवून

भेट कधी थेट नसते
कधी ती whatsapp वर असते
कधी facebook  वर असते
कधी कधी नुसतंच ping असते

भेट कधी 'वस्तु' नसते
फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड केलेली
अशी भेट कधी देणगी नसते
क्रृतज्ञापूर्वक नाकारलेली

भेट कधी 'धमकी' नसते
poke....करून दटावलेली
"poke back चालेल पण
chat नको " म्हणून सुनावलेली...

भेट थोरा-मोठ्यांची असते
चार लोकात कौतुकाने मिरवते....
भेट दोन बाल-मित्रांची असते
फार वर्षांनी भेटल्यावर instagram चा अंदाज घेत तपासलेली.....

भेट कधी नसते अवघडलेली
अचानक 'हाक' मारल्या सारखी....
भेट कधी नसते मनमोकळी
मनसोक्त chatting रंगवलेली....

भेट कधी नसते गुलदस्त्यातली
कट-कारस्थान रचण्यासाठी....
online असू तर जाहीरपणे
नाहीतर असते offline दाखवून टाळण्यासाठी !!!

भेटते कधी पहिली- वहिनी
पुढल्याची ओढ वाढवणारी
भेट मग नेहेमीची ठरते.....
कोरड्या जखमेला खाजवणारी

भेट कधी अपुरी नसते
intenet pack संपल्यासारखी
भेट कधी नसते कंटाळवाणी
download स्पीड पाहुन ढकलल्या सारखी....

भेट कधी चुकुन घडते
पण केलेली comment पुरून उरते
भेट कधी 'संधी' असते
निसटून पुढे निघून जाते.....

भेट कोवळ्या प्रेमीकांची
लाज कसली facebook वर
भेट ही राजकारणातल्या मतांची असते
हक्क सांगण्यासाठी...पेजेस वर!!!

भेट ...घडते आकस्मिक
विधीलिखीत...काळाशी ...
भेट कधी 'उपरोधिक' असते
न टाळता येण्याजोगी....

भेट एखादी गुरुवारची (TBT) असते
नको त्या गोष्टी पेश करते....
भेट मजेशीर भूतकाळातली
.....हसवून हसवून लाज आणते

भेट ... बऱ्याचदा आपलीच आपल्याशी
सेल्फी काढलेल्या...स्वत:शी !!!
likes comments आणि DP च्या हौशी...
forwads करून मिळवलेल्या कौतुकाशी

प्रत्यक्ष भेट नसली तरी
काय झालं आठवण तर आली
पटकन scroll करून टाकलं तरी
वाचताना थोडीशी मजा तर आली

- ©अद्वैत परांजपे

Tuesday, September 15, 2015

कवी विं. दा. करंदीकरांचा मान ठेवून…

शीर्षक - 'पण उपयोग काय त्याचा ?'

देणाऱ्याला भाव नाही,
ना वेध नजरेचा ;
रचना झाली सुरेखा झाली !
पण उपयोग काय त्याचा ?

व्याह्यात पत्रकारीतेचा
घालीत घोळ बसले;
इंद्राणी, राधेमा आणि राखी  !
पण उपयोग काय त्याचा ?

सुगरण रांधणारी,
सुग्रास अन्न असते;
कांदे महागले, मांस बंद साले
मग उपयोग काय त्याचा ?

जमली सेना थाटला पक्ष,
शस्त्रे सुसज्ज झाली;
भाऊ भाऊ भांडत बसले
आता उपयोग काय त्याचा ?

'ऐश्वर्य' प्राप्त झाले,
म्हणून करावे म्हंटलं दान
'भाईं' ना मिळाला जामीन !
आता उपयोग काय त्याचा ?

स्वातंत्र्याची अडुसष्ट वर्षे,
सगळीकडे म्हणे सुबत्ता;
जो तो गळा कापतोय
मग उपयोग काय त्याचा ?

केल्या वाऱ्या अनेक,
सेल्फ्या बऱ्याच काढल्या ;
सीमेवर गोळीबार, दौऱ्यावर पंत,
पण उपयोग काय त्याचा ?

दसऱ्याला  सोने,
गणपतीला दागिने;
शेतकरी राजा मरतोय
पण उपयोग काय त्याचा ?

- ©अद्वैत परांजपे

Tuesday, April 1, 2014

Frog Prince


She sat on the bank
Of a beautiful river
She had the peace
            And quiet and shiver
She saw a frog
            Jumping on the petals
Of the flowers scattered
            In water that settles
The frog jumped
            She was scared
Just one kiss
            “Only one”, he dared
She knew the story
            Of the one frog prince
She had always waited
            For “The One” ever since
She closed her eyes
            With a perfect pout
The frog did the same
            Before she’d a doubt
The kiss was weird
            She could feel
Opened her eyes
            Not a big deal
The frog was a frog
            She was shocked
What happened?
            Her heart got blocked
Well… he smiled
            It was really cool
We do celebrate
            The April fool
           

-       ©Adwait Paranjpe

Wednesday, October 17, 2012

"Sometime no news is a good news"


When I was a kid, there used to be a very short segment for television news in India. It was about 15 minutes long and they used to cover almost all the important news mainly from the state and also from across the country. I used to get irritated since it used to interrupt my cartoon programs....or may be because of my parents used to stick to the television set for the 15 long minutes 'ignoring me.'

When I was a teenager, there used to be a half an hour segment allotted for certain set of news reporters, who supposedly used to deliver the news from literally North East West South corners of the country. I still used to get irritated because of their style of anchoring....or may be because of the fact that they used to include many unnecessary details of unimportant parts of the life in politics.

I left my teenage and grew a little more to become a smart youngster....and there used to be a channel for these news reporting people. Same set of journalists with same style of journalism showing the same content many times depending upon the importance of those for that particular time period. It certainly irritated me because then the news included advertisements.....or may be I did not have anything interesting to read in the newspaper during my breakfast.

I grew older to became a fine man...and  was disappointed to see that there were a lot of news channels competing with each other just to deliver the news faster to us...even before we wake up..even before we turn the newspaper pages....even before we go to work....even before we could log in...even before we come home....even before our bed time...and even after we were asleep. It was unbearable. I was tired to see the same faces...the same people...the same noise...the same attitude...the same content.
...or maybe because everyone knew everything before I did...!

I am just afraid...when I will be an old man....I might not be able to see, tweet, surf or update...I might not be able to scrap, write on wall, retweet, or change channels. I might not be able to walk, read, reply or type....
then I am really afraid that I might have to yell everyone to leave me alone....and I might have to tell them that “I know everything !”

- aDDY

Wednesday, July 21, 2010

Tears.....!!!

No matter how much I try, I do cry…..

I may be nice

I may be lucky

I can take care of myself

I am matured enough to enjoy life,


No matter how hard I try, I do cry…..

Being nice isn’t enough,

Being lucky is not sufficient

Taking care does not include caressing

Lacking sense of maturity that life is enjoying


No matter how much I hide, I do cry…..

When my fingers shiver…

When I think about being lonely

When no one is there to talk

When no one comes to disturb the silence


No matter how hard I hide, I do cry…..

The shivering increases impatience

Loneliness shows reality

Communication returns echoes

And silence is cacophonous….


No matter how much I fight, I do cry…..

The abundance of feelings becomes flooded

The existence of ‘being’ is loaded

The random thoughts quarrel out loud…..

Even the sky has only single cloud!


No matter how hard I fight, I do cry…..

A simple song haunts your day

Heart gives out SOS – the Mayday

The eye site becomes blur…

Without prior warning, two drops occur

Friday, July 2, 2010

Date with a WOMAN...!

After 21 years of marriage, my wife wanted me to takeanother woman out to dinner and movie. She said I love you but I know this other woman loves you and would love to spend some time with you.
The other woman that my wife wanted me to visit was my MOTHER, who has been a widow for 19 years, but the demands of my work and my three children had made it possible to visit her only occasionally.

That night I called to Invite her to go out for dinner and a movie.

'What's wrong, are you well,' she asked?
My mother is the type of woman who suspects that a late night call or a surprise invitation is a sign of Bad News.

'I thought that it would be pleasant to be with you,' I responded.
'Just the two of us.'
She thought about it for a moment, and then said, 'I would like that very much.'

That Friday after work, as I drove over to pick her up I was a bit nervous. When I arrived at her house, I noticed that she too seemed to be nervous about our date.

She waited in the door with her coat on.
She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last Wedding Anniversary.

She smiled from a face that was as radiant as an angel's. 'I told my friends that I was going to go out with my son, and they were impressed, ' She said, as she got into the car. 'They can't wait to hear about our meeting'.

We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice and cozy.
My mother took my arm as if she were the first lady. After we sat down, I had to read the menu. large print. Half way through the entries, I lifted my eyes and saw mom sitting there staring at me.

A nostalgic smile was on her lips.
'It was I who used to have to read the menu when you were small,'
she said.
'Then it's time that you relax and let me return the favor,' I responded.
During the dinner, we had an agreeable conversation, nothing extra-ordinary, but catching up on recent events of
each others Life. We talked so much that we missed the movie.

As we arrived at her house later,
she said, 'I'll go out with you again, but only if you let me invite you.'
I agreed.

'How was your dinner date?'
asked my wife when I got home.

'Very nice. Much more so than I could have Imagined,' I answered.

A few days later, my mother died of a massive heart attack.
It happened so suddenly that I didn't have time to do anything for her. Some time later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from the same place mother and I had dined.

An attached note said:
'I paid this bill in advance.
I wasn't sure that I could be there;
But nevertheless, I paid for two plates
one for you and the other for your wife.
You will never know what that night meant for me.
I love you, my son.'

At that moment, I understood the importance of saying in
time:'I LOVE YOU!'
and to give our loved ones the time that they deserve.
Nothing in life is more important than God and your Family.
Give them the time they deserve, because these things cannot be put off
till 'Some Other Time.'

I had read this story long time back but today my mother asked me to read this article that appeared in the newspaper. One of the most wonderful stories of all time - aDWAIT.